Granollers 93 860 00 99 · L'H* 93 337 19 62

Estudios
ALEMANY

 •  Presentació
IDIOMES
  • Anglès
  • Alemany
TIC
  • Ofimàtica
EMPRESA
  • Empresa
SEGURETAT PRIVADA
  • Seguretat privada
DEA
  • Desfibril•lador Extern Automàtic

Inverteix en el teu Futur!
Matrícula oberta

Nivells existents d'Alemany:

El domini de la llengua alemanya es basa en els sis nivells de Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües. Hi ha 6 nivells que agrupen i identifiquen a 3 tipus d'usuaris:

Nivel CEFR Nivells Oficials USUARI
A1

Start Deutsch1

Bàsic

A2

Start Deutsch2

B1

Zertifickat Deutsch (ZD)

Independent

B2

Goethe-Zertifikat B2

C1

Goethe-Zertifikat C1

Competent

C2

Goethe-Zertifikat C2